HG 788/2005
HOTARARE

privind aprobarea proiectului de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, onfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania on temeiul art. 33 lit. f), art. 50 si art. 51 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, onfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, nr. 213 din 27 mai 2004, aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 788 din 14 iulie 2005, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romania hotaraste:


Art. 1. - Aproba proiectul privind modificarea si completarea a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, onfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, prevazut on anexa la prezenta hotarare.
Art. 2. – Proiectul aprobat prin prezenta hotarare va fi onaintat Ministerului Educatiei si Cercetarii, on vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului Romaniei.


Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania,
Prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan


ANEXA


Proiect privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, onfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, nr. 213 din 27 mai 2004, aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 788 din 14 iulie 2005.


GUVERNUL ROMANIEI
HOTARARE


pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, onfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania on temeiul art. 108 din Constitutia Romania, republicata, si al art. 65 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, onfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Art. 1 – Se modifica art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, onfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania dupa cum urmeaza:
Art. 17. (1) – Comisia de psihologie educationala, consilire scolara si vocationala desfasoara proceduri si activitati specifice de evaluare on vederea atestarii dreptului de libera practica al psihologilor on urmatoarele specialitati:
1. psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala;
2. psihopedagogie speciala.
(2) Competenta on specialitatea psihopedagogie speciala poate fi dobandita si de absolventi ai facultatilor de psihopedagogie speciala sau ai facultatilor de psihopedagogie, avand specializarea psihopedagogie speciala, cu conditia formarii complementare potrivit cerintelor prevazute on prezentele norme.”
Art. 2 – Se abroga lit. c) a art. 16 din din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, onfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania.


PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU