LEGEA Nr. 17 din 2 aprilie 1996
privind regimul armelor de foc si al munitiilor
EMITENT: PARLAMENTUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 11 aprilie 1996;
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAP. 1 : ART. 1 – ART. 9 (ABROGATE DE Art. 145 LEGE 295/2004)
CAP. 2 : ART. 10 – ART. 45 (ABROGATE DE Art. 145 LEGE 295/2004)
CAP. 3 Uzul de arma


ART. 46
Prin uz de arma, in sensul prezentei legi, se intelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor sau bunurilor.
ART. 47
Persoanele care sint dotate cu arme de foc pot face uz de arma, pentru indeplinirea atributiilor de serviciu sau a misiunilor militare, in urmatoarele situatii:
a) impotriva acelora care ataca militarii aflati in serviciul de garda, paza, escorta, protectie, mentinerea si restabilirea ordinii de drept, precum si impotriva celor care, prin actul savirsit, prin surprindere, pun in pericol obiectivul pazit;
b) impotriva acelora care ataca persoanele investite cu exercitiul autoritatii publice sau carora, potrivit legii, li se asigura protectie;
c) impotriva persoanelor care incearca sa patrunda ori sa iasa in mod ilegal in sau din unitatile, subunitatile militare ori din perimetrele sau zonele pazite - vizibil delimitate - stabilite prin consemn;
d) pentru imobilizarea infractorilor care, dupa savirsirea unor infractiuni, incearca sa fuga; e) impotriva oricarui mijloc de transport folosit de persoanele prevazute la lit. b) si c), precum si impotriva conducatorilor acestora care refuza sa opreasca la semnalele regulamentare ale organelor abilitate, existind indicii temeinice ca au savirsit o infractiune
ori ca este iminenta savirsirea unei infractiuni;
f) pentru imobilizarea sau retinerea persoanelor cu privire la care sint probe ori indicii temeinice ca au savirsit o infractiune si care riposteaza ori incearca sa riposteze cu arma ori cu alte obiecte care pot pune in pericol viata ori integritatea corporala a persoanei;
g) pentru a impiedica fuga de sub escorta sau evadarea celor aflati in stare legala de detinere;
h) impotriva grupurilor de persoane sau persoanelor izolate care incearca sa patrunda fara drept in sediile sau in perimetrele autoritatilor si institutiilor publice;
i) impotriva celor care ataca sau impiedica militarii sa execute misiuni de lupta;
j) in executarea interventiei antiteroriste asupra obiectivelor atacate sau capturate de teroristi, in scopul retinerii sau anihilarii acestora, eliberarii ostaticilor si restabilirii ordinii publice.
ART. 48
Persoanele autorizate sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme pentru paza sau autoaparare pot face uz de arma, in legitima aparare sau in stare de necesitate, potrivit legii.
ART. 49
In cazurile prevazute la art. 47 lit. c), d), g), h) si i), se va face uz de arma numai dupa ce s-a facut somatia legala.
Somatia se face prin cuvintul "Stai!". In caz de nesupunere, se someaza din nou prin cuvintele: "Stai, ca trag!". Daca cel in cauza nu se supune nici de aceasta data, se someaza prin tragerea focului de arma in sus, in plan vertical.
In cazul in care, dupa executarea somatiei legale, potrivit alin. 2, persoana in cauza nu se supune, se poate face uz de arma impotriva acesteia.
In cazul prevazut la art. 47 lit. h) si i), se face uz de arma numai dupa ce s-a repetat de trei ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participantilor, somatia: "Parasiti....., vom folosi arme de foc!".
In situatiile prevazute la art. 47 lit. a), b), f) si j), precum si la art. 48, se poate face uz de arma fara somatie, daca lipseste timpul necesar pentru aceasta.
In cazul folosirii armelor impotriva autovehiculelor se executa un foc in plan vertical, iar apoi se va trage in pneurile acestora in scopul imobilizarii.
ART. 50
Comandantii sau sefii militari pot face uz de arma impotriva subordonatilor, pentru a restabili ordinea, daca alte masuri de impiedicare sau de constringere nu sint posibile, atunci cind actiunile acestora sint indreptate in mod vadit spre tradarea patriei sau zadarnicirea indeplinirii unei misiuni de lupta ori cind pericliteaza in mod grav capacitatea de lupta a unitatii. In aceste cazuri, se face uz de arma, respectindu-se prevederile referitoare la somatia legala.
ART. 51
Uzul de arma, in conditiile si situatiile prevazute in prezentul capitol, se face in asa fel incit sa duca la imobilizarea celor impotriva carora se foloseste arma, tragindu-se, pe cit posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea mortii acestora.
Daca uzul de arma si-a atins scopul prevazut la alin. 1, se inceteaza recurgerea la un asemenea mijloc. Persoanei ranite trebuie sa i se dea primul-ajutor si ingrijiri medicale.
ART. 52
Se va evita, pe cit posibil, uzul de arma impotriva minorilor, femeilor si batrinilor.
Se interzice uzul de arma:
a) impotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu exceptia cazurilor in care infaptuiesc un atac armat sau in grup, care pune in pericol viata sau integritatea corporala a unei persoane;
b) in situatiile in care s-ar primejdui viata altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spatiul aerian sau apele nationale ale unui stat vecin.
CAP. 4 : ART. 53 – ART. 71 (ABROGATE DE Art. 145 LEGE 295/2004)
CAP. 5 : ART. 72 – ART. 79 (ABROGATE DE Art. 145 LEGE 295/2004)
CAP. 6 : ART. 80 – ART. 86 (ABROGATE DE Art. 145 LEGE 295/2004)

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.


p. PRESEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 12 martie 1996, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE